10 điểm nổi bật trong Luật Doanh nghiệp mới nhất bạn cần biết

Luật Doanh nghiệp mới nhất có điểm gì khác biệt so với các văn bản luật trước đó là thắc mắc của nhiều người. Để được giải đáp, mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Luật Doanh nghiệp mới nhất luôn được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Luật Doanh nghiệp luôn được Nhà nước đổi mới để phù hợp với nền kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng của các công ty, doanh nghiệp. Vì vậy mà việc cập nhật những điểm nổi bật trong luật Doanh nghiệp mới nhất là việc làm rất cần thiết. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những một số thông tin bổ ích về luật Doanh nghiệp đang được sử dụng hiện nay.

I. Tìm hiểu chung về Luật Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp được ban hành đầu tiên vào năm 1999, thay cho Luật công ty 1990 và Luật doanh nghiệp tư nhân 1990 và lần đầu được sửa đổi, bổ sung năm 1994. Luật Doanh nghiệp bao gồm những quy định về điều kiện, quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty và doanh nghiệp tư nhân.

Sau lần bổ sung, sửa đổi đầu tiên, Luật Doanh nghiệp tiếp tục được thay đổi qua Luật Doanh nghiệp năm 2005. Và đến hiện nay, Luật Doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, thay thế Luật Doanh nghiệp 2005 với nhiều điểm đáng chú ý, phù hợp hơn với các công ty, doanh nghiệp.

II. 10 điểm nổi bật của Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2014 

1. Công ty có thể có nhiều hơn 1 người đại diện

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp là người sẽ tiến hành thực hiện các quyền và nghĩa vụ từ những giao dịch của doanh nghiệp. Người này sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn khi có kiện tụng xảy ra hoặc là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi trước Tòa án hay Trọng tài. Ngoài ra, người đại diện cũng phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.

Theo luật Doanh nghiệp mới nhất quy định tại khoản 2 điều 13, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có nhiều hơn 1 người đại diện và trong số đó, phải có ít nhất 1 người cư trú tại Việt Nam để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ.

Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ có 1 và không ở Việt Nam quá 30 ngày mà không uỷ quyền cho người khác đại diện thay thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bầu người khác làm đại diện hợp pháp.

2. Rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 thì thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Truy nhiên, trong luật Doanh nghiệp mới nhất đã rút ngắn chỉ còn 3 ngày làm việc. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả các bên.

3. Bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Lúc này, trong giấy phép kinh doanh sẽ chỉ có các thông tin như: 

  • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 
  • Vốn điều lệ và thông tin người đại diện theo pháp luật
  • Thông tin các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) hoặc chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân)...

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong những nội dung được đề cập ở giấy phép kinh doanh thì trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh để sửa đổi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày.

Luật Doanh nghiệp mới nhất bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh
Luật Doanh nghiệp mới nhất bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh

4. Bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính

Trước đó, Luật Doanh nghiệp cũ quy định doanh nghiệp sẽ phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, luật Doanh nghiệp mới nhất đã bỏ quy định này. 

5. Doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu

Một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 là doanh nghiệp được tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu nhưng trên con dấu phải đảm bảo có thông tin gồm tên doanh nghiệp, mã số kinh doanh. 

Tuy nhiên, để được sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động phải thành lập doanh nghiệp

Trong Luật Doanh nghiệp 2014 tại khoản 2 Điều 212: những hộ kinh doanh thường xuyên có từ 10 người lao động trở lên làm việc thì sẽ phải đăng ký doanh nghiệp có quy mô nhỏ và thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ phải thành lập doanh nghiệp
Hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên sẽ phải thành lập doanh nghiệp

7. Thu hẹp trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp cũ quy định có 8 trường hợp vi phạm sẽ bị tước Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp mới nhất đã thu hẹp chỉ còn 5 trường hợp, bao gồm:

- Thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không có thật;

- Người thành lập doanh nghiệp là đối tượng bị cấm trong khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014

- Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

- Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

- Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

8. Được dùng quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn

Luật Doanh nghiệp mới nhất cho phép các cá nhân, tổ chức được dùng quyền sở hữu trí tuệ như Quyền tác giả; Quyền liên quan đến quyền tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp; Quyền đối với cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định để góp vốn thành lập Doanh nghiệp. Ngoài ra, các hình thức góp vốn cơ bản là đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sử dụng đất.

9. Thay đổi điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông công ty

Trước đây, luật Doanh nghiệp cũ đã quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, trong luật Doanh nghiệp mới nhất, con số này đã thay đổi còn 51%.

Nếu cuộc họp thứ nhất không đủ tỷ lệ 51% thì doanh nghiệp sẽ tiến hành triệu tập họp lần thứ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ 2 lúc này chỉ cần có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết sẽ được tiến hành.

Thay đổi điều kiện họp Hội đồng cổ đông
Thay đổi điều kiện họp Hội đồng cổ đông

10. Được hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp không cùng loại

Tại điều 152,153 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rằng các doanh nghiệp chỉ được phép hợp nhất, sáp nhập với điều kiện là công ty cùng loại. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp mới nhất đã cho phép được hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp không cùng loại thành công ty mới.

Tuy nhiên, các trường hợp hợp nhất, sáp nhập mà trong đó công ty hợp nhất hoặc nhận sáp nhập có thị phần trên 50% thị trường có liên quan thì không được phép.

Như vậy, trong bài viết trên chúng tôi đã cung cấp đến các bạn những thông tin cực bổ ích liên quan đến một số điểm nổi bật trong bộ luật Doanh nghiệp mới nhất được sử dụng hiện nay. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên các bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về việc áp dụng luật Doanh nghiệp.

TIN MỚI ĐĂNG