Tìm hiểu về luật đấu thầu mới nhất

Luật Đấu thầu mới nhất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này, mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau đây.

Luật đấu thầu mới nhất luôn được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để phù hợp với sự phát triển của đất nước và nhu cầu sử dụng của người dân, Nhà nước ta luôn tiến hành đổi mới Luật Đấu thầu. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn đọc một số thông tin về Luật Đấu thầu đang được sử dụng hiện nay.

I. Tìm hiểu về Luật Đấu thầu

1. Luật Đấu thầu ra đời vào năm nào?

Luật đấu thầu của nước Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào năm 2005. Đây là một ngành luật nằm trong hệ thống pháp luật của nước ta. Luật này ra đời nhằm đảm bảo lợi ích của các bên tham gia hoạt động đấu thầu được minh bạch, công bằng và đem lại hiệu quả kinh tế. 

2. Luật Đấu thầu mới nhất có hiệu lực khi nào?

Ngày 26/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11. 

II. Điểm khác mới giữa Luật Đấu thầu mới nhất năm 2013 và Luật Đấu thầu 2005

1. Đa dạng hóa phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Theo Luật Đấu thầu 2005, việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo phương pháp đánh giá thấp nhất là một phương pháp tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh điều kiện của Việt Nam thì chưa hoàn toàn phù hợp. 

Luật Đấu thầu mới nhất 2013 đã khắc phục được điều này bằng cách đa dạng hóa phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. Điều này giúp cho việc lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư chủ động, linh hoạt hơn và phù hợp nhất với quy mô gói thầu.  

Ví dụ: Nếu chủ đầu tư tham gia vào gói thầu cung cấp vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp, mua sắm hàng hóa, thì có thể lựa chọn phương pháp như: phương pháp giá thấp nhất, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, phương pháp giá đánh giá. 

Còn một trong các phương pháp như: phương pháp dựa trên kỹ thuật, phương pháp giá thấp nhất, giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá có thể áp dụng với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. 

2. Bổ sung thêm hình thức lựa chọn nhà thầu

Luật Đấu thầu 2005 quy định những hình thức lựa chọn nhà thầu như:

 • Đấu thầu rộng rãi
 • Đấu thầu hạn chế
 • Chỉ định thầu
 • Chào hàng cạnh tranh
 • Mua sắm trực tiếp 
 • Tự thực hiện
 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Ngoài những hình thức trên, Luật Đấu thầu mới nhất bổ sung thêm hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng. Hình thức này sẽ giúp cho việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển và tạo cơ hội việc làm cho người lao động trong nước. 

Tức là, những gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia hay chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho vùng kinh tế - xã hội khó khăn như hải đảo, miền núi, vùng sâu vùng xa hay những gói thầu có quy mô nhỏ sẽ được giao cho thực hiện một phần hoặc toàn bộ gói thầu, nếu cư dân, nhóm thợ, tổ chức tại nơi đó có thể đảm nhiệm được để nhân dân có việc làm.

3. Bổ sung phương thức lựa chọn nhà thầu

Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005, 3 phương thức đấu thầu là: 

 • Phương thức một túi hồ sơ
 • Phương thức hai túi hồ sơ
 • Phương thức hai giai đoạn. 

Tuy nhiên, Luật Đấu thầu mới nhất quy định có 4 phương thức đấu thầu là:

 • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Hai giai đoạn một túi hồ sơ
 • Hai giai đoạn hai túi hồ sơ. 

Trong đó, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ Luật Đấu thầu 2005 chỉ áp dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu 2013, nó được áp dụng cho đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư; đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

4. Có nhiều ưu đãi hơn với nhà thầu trong nước

Luật Đấu thầu năm 2013 có thêm nhiều chính sách ưu đãi riêng cho hàng hóa sản xuất trong nước và cho nhà thầu trong nước khi tham gia đấu thầu trong nước hay quốc tế. 

Các quy định được đưa ra đảm bảo phù hợp với các thông lệ quốc tế và góp phần thúc đẩy sản xuất cũng như tạo điều kiện việc làm cho người lao động yếu thế trong xã hội. Không những thế, quy định này nhằm khuyến khích các nhà thầu Việt Nam nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Ưu đãi cho hàng hóa: nhà thầu sẽ được cung cấp hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc quốc tế.

Ưu đãi cho nhà thầu: Luật Đấu thầu 2013 quy định khi tham gia đấu thầu quốc tế tại nước ta, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước. Nếu khi liên danh, nhà thầu nước ta đảm nhiệm từ 25% giá trị công việc trở lên thì sẽ được áp dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, nếu đối tượng lao động của nhà thầu là nữ giới, người khuyết tật, thương binh, hay nhà thầu doanh nghiệp nhỏ khi tham gia đấu thầu trong nước cũng được áp dụng ưu đãi.

5. Có một mục riêng quy định về thuốc, vật tư y tế

Thuốc hay vật tư y tế là những hàng hoá có tính đặc thù nên chủ đầu tư được phép áp dụng hình thức đàm phán giá - là hình mới nảy sinh, được bổ sung trong Luật Đấu thầu năm 2013. Quy định này áp dụng đối với trường hợp khi các chủ đầu tư mua thuốc mà gói thầu đó có rất ít nhà sản xuất hay đó là thuốc hiếm, thuốc biệt dược gốc, thuốc trong thời gian còn bản quyền và các trường hợp đặc thù khác.

6. Hợp đồng trong đấu thầu được quy định chặt chẽ 

Các quy định về ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng trong đấu thầu trong Luật Đấu thầu năm 2013 đã chặt chẽ hơn nhiều. Điều này, giúp cho việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp nhất với tính chất của gói thầu, đồng thời tránh được việc tùy tiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh hình thức hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gây lãng phí và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của các dự án.

Cùng với đó, trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư cũng được quy định rõ ràng, đảm bảo quyền lợi của hai bên. Luật Đấu thầu năm 2013 cũng quy định, 4 loại hợp đồng áp dụng tất cả các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh gồm: 

 • Hợp đồng trọn gói
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 
 • Hợp đồng theo thời gian. 

Trong đó, hợp đồng trọn gói được quy định là loại hợp đồng được ưu tiên lựa chọn áp dụng nhiều nhất. Nếu áp dụng 1 trong 3 loại hợp đồng còn lại thì người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải có trách nhiệm giải trình lý do vì sao lựa chọn loại hợp đồng đó.

7. Tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư tư nhân

Theo các Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, ngày 27/11/2009; Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg, ngày 9/11/2010; Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27/01/2011 đã nêu rõ hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất đã và đang được triển khai thí điểm ở một số địa phương. 

Từ những cơ sở thực tiễn trên đây, Luật Đấu thầu mới nhất năm 2013 đã đưa ra những quy tắc chung cho việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP. Điều này đã khuyến khích, thu hút mạnh mẽ hơn các nhà đầu tư tư nhân tham gia vào xây dựng kết cấu hạ tầng, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế.

8. Thống nhất quy định mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên

Trước đây, hình thức mua sắm công khiến lãng phí nhiều thời gian, chi phí tổ chức và không đồng bộ. Do đó, Luật Đấu thầu mới nhất đã quy định mua sắm tập trung một lần để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí tổ chức. Từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá của nhà thầu, tăng hiệu quả kinh tế. 

Những nguyên tắc chính và quy trình tổng quát trong mua sắm thường xuyên cũng được quy định thêm trong Luật Đấu thầu 2013. Những quy định mới này sẽ giúp cho hiệu lực pháp lý được nâng cao và đảm bảo sự thống nhất trong pháp luật về đấu thầu. 

Đồng thời, mua sắm thường xuyên có các quy định về việc phân cấp trong đấu thầu giúp tăng cường trách nhiệm giải trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trên đây là những thông tin về Luật Đấu thầu mới nhất đang được sử dụng hiện nay. Hy vọng rằng, sau khi tham khảo bài viết trên các bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về Luật Đấu thầu.

CHỦ ĐỀ BẠN ĐÁNG QUAN TÂM
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Hiện nay các dịch vụ cho thuê đất để sử dụng ngày càng phổ biến. Khi cho thuê, cần chuẩn bị hợp đồng thuê đất như thế nào?
Luật xây dựng mới nhất có gì khác so với các văn bản luật trước đó là thắc mắc của nhiều người. Để hiểu rõ được vấn đề này, bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau đây
Luật Đấu thầu mới nhất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này, mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau đây.
Luật Đấu thầu mới nhất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này, mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau đây.
Luật Đấu thầu mới nhất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này, mời bạn đọc hãy theo dõi bài viết sau đây.
Luật đất đai mới nhất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu hiện nay. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này thì hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.
TIN MỚI ĐĂNG